Closing the building office in Budmerice

Vážení ; people, vzhľadom na aktuálnu situáciu v ;súvislosti s ;koronavírusom Obec Budmerice v ;As a precautionary measure by 12. brand 2020 zatvára pre verejnosť Obecný a ;Stavebný úrad v ;Budmerice.

Neodkladné záležitosti budete mať možnosť si vybaviť v ;Wed. 18. march during Office hours. Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a ;telefonickú komunikáciu a ;pre doručenie žiadosti a ;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a ;building office.