Press Release district police corps directorates in Pezinok

Press Release PR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v ;connection with change at the junction of Pezinku

;súvislosti s ;shutdown of traffic lights (CSS) the junction Holubyho, Jesenského a ;Moyzesova v ;Pezinok, which will last a long time, Police calls on all participants traffic, aby boli v ;tomto mieste obzvlášť opatrní a ;dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a ;vertical traffic signs. Vzhľadom k ;frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ;ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ;ranných a ;Afternoon hours.

;prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3 ; ods. 2 point. c) ; Act No.. 8 / 2009 WITH. with. ;road traffic, ;under which the road user is obliged to obey instructions, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s ;výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a ;smoothness of traffic and endure his power authorized.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a ;zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v ;given section for the duration of this change.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v ;our common interest.