Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja –; jar 2020- call

SCAN0036