Oznámenie o voľbe na funkciu –; The chief controller of Viničné Municipality