Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru “;čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru”;.