OZNAM –; collection of oil from households

Obec Štefanová oznamuje občanom, The municipal office informs the citizens day 18.8.2023 t. j. v piatok sa bude prevádzať zber oleja z domácností.

Ďalší zber sa bude realizovať:

29.9.2023
10.11.2023
22.12.2023