Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku –; Statement