Author: village

Tender: accountant with arrival immediately

Miesto výkonu práce: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Obecný úrad Štefanová

Druh pracovného pomeru: ; ; ; hlavný pracovný pomer, ;(čiastkový úväzok po dohode)

Termín nástupu: ; ; ; ; ; ; ;ihneď

Plat: ; ; ;v zmysle ; Act No.. 553/2003 WITH. with. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 ;Požadované vzdelanie :  ;úplné stredné

Administratívne a ekonomické znalosti:

znalosť legislatívy upravujúcej odmeňovanie zamestnancov v ;štátnej správe, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, legislatívy upravujúcej daňové a ;odvodové povinnosti do sociálnej poisťovne a ;zdravotných poisťovní ;

Počítačové znalosti: ; ; ;MS Word, Excel, Outlook, ; účtovný programu KEO, registratúra TOP SET ;

Náplň práce

; komplexné spracovanie mzdovej agendy –; kontrola správnosti údajov
; vedenie personálnej agendy spojenej s nástupom a výstupom zamestnancov, spracovanie a evidencia osobných údajov
; príprava pracovných zmlúv, dohôd a ;dodatkov

; spracovanie agendy cintorínov

; evidencia majetku

; vypracovávanie výkazov pre správcu dane, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,

; spracovanie ročného zúčtovania dane, vrátanie vyhotovenia potvrdení na 2 %,  ;stočné

; komunikácia so zamestnancami

; spracovanie štatistických výkazov

Požadujeme

Ak spĺňate nasledujúce požiadavky, zašlite nám profesijný životopis so spätnou väzbou, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a preukázanie bezúhonnosti na ; starosta@stefanova.sk

kontaktovať budeme len uchádzačov spĺňajúcich požadované kritériá

NOTICE: Opening of the Municipal Office and office hours

Given the current situation regarding coronavirus (COVID-19) as part of preventive measures, will be at the Municipal Office in Štefanová from Friday 15. May 2020 all departments open to the public during normal business hours:

Monday: ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ; 13:00 – 16:00

Tuesday: ;  ;  ; ; nestránkový day

Wednesday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 – 17:00

Thursday: nestránkový day

Friday: 8:00-12:00

All hygiene measures must be observed when handling matters:
- wearing a veil on your face
– dezinfikovať si ruky ;disinfectant
at the entrance to the Municipal Office building.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;oustefanova@slovanet.sk

- for the delivery of applications and other correspondence, also the mailbox installed at the entrance to the Municipal Office.

NOTICE: Construction office

Given the current situation regarding coronavirus (COVID-19) as part of preventive measures, will be at the Municipal Office and the Building Office in Budmerice since Monday 11. mája ;2020 všetky oddelenia pre verejnosť ;otvorené ;v bežných úradných ;hours:

Monday: ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ; 13:00 – 15:30

Tuesday: ;  ;  ; ; nestránkový day

Wednesday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 – 17:00

Thursday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00

Friday: ;  ;  ;  ; nestránkový day

Saturday: ;  ;  ; 7:00 – 12:00 ; always on the first Saturday of the month

All hygiene measures must be observed when handling matters:
- wearing a veil on your face
– dezinfikovať si ruky ;disinfectant
at the entrance to the Municipal Office building.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;https://www.budmerice.sk/kontakty.html

– ;pre doručenie žiadostí ;;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú ;pri ;vchode do Obecného a ;building office.

Acknowledgments and a call to the mayor.

The words of these days "rushkoniejehanba" and thanks to help we can protect ourselves.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Veľká vďaka patrí  ;especially Mrs Terézia Porkertovej, ktorá sa ponúkla a ;nezištne ; so far sewn ca. 200 masks. Vďaka jej pomoci ; sme ich mohli dať ; almost all our citizens village. First, they were handed out to the elderly, postupne mladším a ;aj deťom v ;rôznych veľkostiach spolu s ;letákom o ;základných informáciách o ;Coronavíruse. Material for veils was financed by the municipal authority.

 ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ;;also thanks to Budmerice, which provided us with approx. 150 pieces of veils, village Dubová approx. 50 pieces of veils.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; Thanks also to other citizens - Mrs. Feck, that offered a veil on Facebook, the teachers were sewn by the nursery school, niektorí občania mali rúška a ;they returned them to the municipal office for other citizens. If anyone else needed a veil, contact the local authority.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; The possibility of buying food, provision of medicines, three families used the mail service. As already announced, feel free to contact the mayor 0918 975 ;704, employees of the municipal office will secure the necessary things.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Starosta obce ; continue calls and asks ;all citizens, especially seniors, not to underestimate the situation and stay in their own homes and wore protective masks. Ochranné pomôcky ; používajte aj ; when opening collection containers for waste separation, ako aj ; on the cemetery while watering. Bus stops they are continuously disinfected by OU workers.

 ; ; ; ; Multifunkčné ihrisko a ;playgrounds are closed until further notice.

Viliam Tekula
village major