Author: admin

Press Release district police corps directorates in Pezinok

Press Release PR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v ;connection with change at the junction of Pezinku

;súvislosti s ;shutdown of traffic lights (CSS) the junction Holubyho, Jesenského a ;Moyzesova v ;Pezinok, which will last a long time, Police calls on all participants traffic, aby boli v ;tomto mieste obzvlášť opatrní a ;dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a ;vertical traffic signs. Vzhľadom k ;frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ;ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ;ranných a ;Afternoon hours.

;prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3 ; ods. 2 point. c) ; Act No.. 8 / 2009 WITH. with. ;road traffic, ;under which the road user is obliged to obey instructions, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s ;výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a ;smoothness of traffic and endure his power authorized.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a ;zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v ;given section for the duration of this change.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v ;our common interest.

General announcements

Waste Management Program for the Bratislava region for years 2016 ; 2020

The level of sorted waste
Leták –; home composting
Leták –; community composting
Leták –; Do not waste food
Leták –; Waste prevention
Leták –; the use of bio-waste in the garden
Impact assessment of the strategic document
Notice of the strategic document POH
Notice of initiation of assessment POH

General announcements

The final account of the municipality for the year 2018
Výberové konanie –; Director kindergarten Jablonec

Výberové konanie –; Director kindergarten Stefanova
Schedule on waste exports 2019
Request for permit for cutting down trees LV53
Oznam –; interruption of electricity 19.3.2019
Oznam –; trimming trees in the protection zone keeping NN
Repeal residence Č.d. 154
Minutes of the meetings for addressing emergency parish office building 14.2.2019
Výrub drevín –; administrative proceedings 2019
Hasiči –; an article 2019
public notice 2
The community plan of the village Stefanova 2018-2022
Intention of disposing of assets with particular regard
The draft plan of control activities on I.polrok 2019
Verejná vyhláška –; Invitation to the meeting of the owners of hunting land
Cestovný poriadok –; BA –; Časta –; Budmerice –; Cifer
Cestovný poriadok –; Doľany –; Štefanová –; Budmerice –; Báhoň
Cestovný poriadok –; BA –; PK –; Častá –; Stefanova
public notice
Draft operating rules applicable to the cemetery 1.1.2019
Draft Community Plan Municipality
The final account of the municipality for the year 2017
budgetary provision 01-2018
Plan of the II on. half 2018 ; Proposal
Draft budget for the years 2018-2020
Protocol on the acquisition of seal development of villages and towns 2017
Decision approving dispensaries catering kindergarten
Verejné prerokovanie –; Waste Management Program Bratislava Region 2016-2020
ZSDIS –; The call and warning trimming and cutting of trees in the protected zone management
Projekt obnova a údržba parkov obce –; evaluation
Plan of the the I. half 2018 ; Proposal
OVS –; schválenie víťazov –; proposal
OVS –; schválenie víťazov –; proposal
OVS –; minutes of opening the envelopes
OVS –; oznámenie o výsledku –; land Stefanova
Verejná obchodná súťaž –; lease of municipal land 2017
Plan of the II on. half 2017
The final account of the municipality for the year 2016
OU budget Stefanova 2017-2019 ; receipts
OU budget Stefanova 2017-2019 ; expenditure
Selecting the main supervisor of municipality 2017
Protocol on the acquisition of seal development of villages and towns 2016
Contract for the provision of food kindergarten
Výrub drevín –; administrative proceedings 2017
Intention to rent municipal property due axis. sight
Kúpna zmluva parcela “;C”; C. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ –; Proposal
Treaty connection computerization USS
Infekčná anémia koní –; request for cooperation
List of registered breeders of horses
Ponuka na prevod vlastnictva –; Časta LV1305
Information about health emergencies
Čestné vyhlásenie o kompostovaní –; accompanying information
Čestné vyhlásenie o kompostovaní –; form
Opinion on the draft budget of the village Stefanova for 2016 when 2018
Verejné obstarávanie –; Dom smútku –; recovery property and the environment
The request for permission for felling trees
Environment, protection and felling trees
Protocol on the acquisition of seal development of villages and towns 2015
The form to request for fee reduction TKO, DZN