News

Revitalizácia cesty II/504 Modra –; budmerice

dovoľujeme si vás informovať, že Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od utorka 25.6.2024 s revitalizáciou úseku cesty II/504 Modra – Budmerice.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste, výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/504 a rekonštrukcia priepustu P29198, ktorý je v havarijnom stave.

Začiatok úseku revitalizácie cesty je v Modre v križovatke II/502 x II/504 (ul. Partizánska x Trnavská) a koniec úseku je Budmericiach v križovatke II/502 x III/1282 (ul. Modranská x Jablonecká).

(more…)

WINES FROM GIDRA

The village of Jablonec invites you to 7. year of the event Winemakers from Gidra. Wine tasting of the association of winegrowers and winegrowers of Jablonec, Budmeric, Báhoňa, Code, Chataya, Vištuk and Štefanová will be held on Saturday 29. June from 12:00 do 21:00 hours on the Jabloneck educational trail.

He will introduce himself to you 30 winemakers. The price for the tasting glass is 23 €. You can buy cups at the municipal office in Jablonec and at the snack bar under the lime trees on the soccer field in Jablonec.

Job offer for the position of maid/helper

We are looking for a workforce for the position of maid/assistant during PN representation and then maternity leave, which is perspective 3 and half years.

The place: purpose-built facility of NR SR Častá-Papiernička

Expected salary approx 1000 € after granting a personal surcharge.

The possibility of starting from 1. June 2024.

Interested parties can send their CVs to castapapiernicka@nrsr.sk