News

Oznam pre občanov –; oil collection

We inform the citizens, The municipal office informs the citizens day 20.1.2023 time from 08.00 throw. spoločnosť CMT vykoná zber jedlých olejov a tukov v našej obci.

Preto žiadame občanov aby pridelené plné 3 litrové nádoby vyložili pred svoje nehnuteľnosti.

NOTICE

The municipality of Štefanová informs the public, that the Decision of the District Office in Pezinok was issued, Department of Environmental Care, as the competent authority according to § 56 point. b) Act No.. 24/2006 WITH. with. Information for the public according to §, with a statement, that the proposed strategic document "Program of economic development and social development of the Red Stone Microregion for years 2021 – 2027 with a view to 2030" will not be considered and can be approved according to special regulations.

The decision is available on the MČK website and Enviroportáli:
www.mck.sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-

Help Ukraine

We warn citizens, We warn citizens, We warn citizens:

We warn citizens
We warn citizens, We warn citizens: Program-of-economic-development-and-social-development-of-Microregion-Cerveny-Kamen-na-roky-2021 -–- 2027-s-vyhladom-do-roku-2030.pdf

We warn citizens, adresu pobytu a špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý ;pobyt. ;We warn citizensWe warn citizens, kde vedú ;evidenciu ;z dôvodu ;koordinácie pomoci. ;
In case, We warn citizens, We warn citizens, We warn citizens: 0911971411, tel.: 0336487125

If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport 90 days. If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport.

If the Ukrainian national has a valid biometric passport

If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport, If the Ukrainian national has a valid biometric passport.
Žiadatelia o dočasné útočisko sa ;môžu registrovať ;If the Ukrainian national has a valid biometric passport. ;If the Ukrainian national has a valid biometric passport, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. ;this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police.. ;

this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police.

this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., majú v ;zmysle platných zákonov ;nárok ;na pomoc v ;hmotnej núdzi a ;this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police. (this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police.). ;this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ;this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police.. Miestny ;príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v ;this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police. (this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police., this will significantly speed up administrative processes directly at the Aliens Police.).

Základnou podmienkou je preukázanie sa ;preukazom cudzinca žiadajúceho o ;card an alien applying for, alebo dokladom o ;tolerovanom pobyte na území SR s ;označením ;card an alien applying for.
card an alien applying for.

card an alien applying for, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka ; ; card an alien applying for, card an alien applying for, resp. card an alien applying for, card an alien applying for. o starých  ;card an alien applying for, card an alien applying for. card an alien applying for, with whom they have no family relationship.

with whom they have no family relationship

with whom they have no family relationship

 • Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu “;dočasného útočiska”;.
 • with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship.
 • with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship (with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship, with whom they have no family relationship). ;
   ;

with whom they have no family relationship

Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons: ;

tel: +421 ;513 ;816 ;111, ;+421 ;259 ;765 ;111

Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons: ;https://ua.gov.sk/

Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons: ;https://pomocpreukrajinu.sk/

Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons: ;https://www.mic.iom.sk/sk/

Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, ;Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons, Infolines of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian-speaking persons.

Water outage

BVS a.s. BVS a.s , that day 12.03.2022 ( Saturday) BVS a.s 7,00 throw. in time from, BVS a.s.

Water outage

On 08.03.2022 (Tuesday)in time from 07,00 ; do 18,00 throw. in time from, z dôvodu opravy privádzača na trase Modra –; Vištuk.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

gbelska@budmerice.sk

Dear fellow citizens,

Dear fellow citizens materiálnu zbierku ;Dear fellow citizens, Dear fellow citizens.

Dear fellow citizens 28.2. Dear fellow citizens 4.3. ;Dear fellow citizens 8:00 do 17:00 ;Kultúrnom dome v ;Budmerice.

 1. Dear fellow citizens

Dear fellow citizens, Dear fellow citizens (každý podľa svojich ;Dear fellow citizens), Dear fellow citizens, ;Dear fellow citizens:

 • Dear fellow citizens (Dear fellow citizens, Dear fellow citizens, Dear fellow citizens, Dear fellow citizens, Dear fellow citizens, Dear fellow citizens. Dear fellow citizens, Dear fellow citizens, baby food, baby food, baby food, baby food, baby food, baby food, baby food, baby food, balené džúsy a ;baby food,;)
 • baby food (baby food, lieky a ;vitamíny na prechladnutie a ;baby food)
 • baby food (baby food, baby food /baby food, ;baby food/, baby food,
  baby food, baby food, baby food,;)
 • Jednorazový riad a ;baby food
 • baby food
 • baby food (baby food, baby food)

  baby food, baby food, baby food. we thank you!
 • 2.baby food

baby food, baby food (baby food, triediť a ;baby food, rent a van), aby sa nám ozvali na adresu ;rent a van. rent a van, rent a van, ;ktoré dni a ;časy môžete prísť vypomôcť a ;rent a van, rent a van.
 ;

3.rent a van

rent a van, rent a van, šíriť správu o ;rent a van, rent a van, rent a van.

rent a van !


rent a van

Vaccination of Budmerice


Vaccination of Budmerice

The municipal office informs the citizens, ktorý majú záujem o očkovanie ;The municipal office informs the citizens, The municipal office informs the citizens
The municipal office informs the citizens 15.2. príde do našej obce opäť výjazdová očkovacia ;The municipal office informs the citizens ;The municipal office informs the citizens, ktorá bude očkovať ;vakcínou Pfizer ;The municipal office informs the citizens. Na očkovanie sa ;The municipal office informs the citizens, The municipal office informs the citizens, emailom alebo telefonicky do piatka ;11.2. do 12:00 throw.

The municipal office informs the citizens: ;The municipal office informs the citizens, The municipal office informs the citizens, The municipal office informs the citizens, The municipal office informs the citizens, telefónne číslo a zdravotná poisťovňa. ; ;

The municipal office informs the citizens:

The municipal office informs the citizens, ;0911 244 926, ;The municipal office informs the citizens

The municipal office informs the citizens, ;0917 147 310, ;The municipal office informs the citizens

The municipal office informs the citizens, ;918 697 408, ;gbelska@budmerice.sk

Real estate tax return

The real estate tax return must be submitted by January 31. The real estate tax return must be submitted by January 31, The real estate tax return must be submitted by January 31 2021 The real estate tax return must be submitted by January 31, The real estate tax return must be submitted by January 31, The real estate tax return must be submitted by January 31.

Vaccination in Šenkvice on 24.01.2022

Vaccinations against Covid are under way in the village of Šenkvice 19 mobile unit, ktorá chodí v pravidelných ;about two-week intervals. Očkovanie prebieha v priestoroch kultúrneho domu v Šenkviciach. ;Vaccination of immobile patients takes place directly at home.

In case of interest, citizens can apply by phone through Caritas Šenkvice, contact mobile: 0910788020, Landline 033/6475020, or directly through the registration form at this link:

https//www.biont.sk/mobilne-ockovanie-covid-19/cs=238 ;

Najbližší očkovací termín je 24.1.2022 ;

Vaccination in Pezinok on 22.01.2022.

The city of Pezinok, in cooperation with BSK, provides additional vaccination against COVID-19 . It is scheduled for Saturday 22. January 2022 in the House of Culture in Pezinok at the time from 9.00. You can report via the form: https://docs.google.com/forms/d/11Hry4-Mt0nYj-OFElow5ePUWuqvsh_NyQxV0vnjqVgI/edit

Mobile the vaccination unit knows how to vaccinate in the House of Culture for one day vaccinate approximately 550 people. In case, that more will be reported than is possible to be vaccinated on that day, the city will prepare the vaccination in the next term. ;You will be notified by SMS no later than the exact time of vaccination 21. January 2022.

Office hours of the Municipal Office

We inform the citizens, that the treasury and filing office of the municipal office will be do 17.01.2022 closed, due to the incapacity of the worker.
If necessary, contact Mr.. mayor on mob. number 0918975704

Transport of children to the primary school in Budmerice

Due to the continuing situation of ARRIVA, which operates regional bus services in a restricted mode, will be starting tomorrow from 23.11.2021 secured transport of compulsory school children from the village Štefanová by minibus to the Primary School in Budmerice. The minibus will be delivered at the Municipal Office (playground) and shipments will take place on two dates:

Departure o 7,15 throw. will be for 2nd grade children
Departure o 7,30 throw. will be for 1st grade children

If parents are interested, it will also be possible to arrange afternoon transport, according to the number of registered children. It is for transport consent required and signature the child's legal guardian. Supervision will be provided by p. PaedDr. Valentine's Day. If you have further questions, you can contact her.

The village of Budmerice-CSS- hires a babysitter

Obec Budmerice –; The Center for Social Services will hire a babysitter into permanent employment with commencement from 01.12.2021. Conditions for the applicant : Opatrovateľský kurz –; 225 hours, flexibility, conscientious, responsible and reliable approach to work, decent behavior and communication, integrity. Experience in the field of social care for the elderly is an advantage. More information at. p. Bc Rampachová on tel. 0917147312

Oznam –; Municipal office

On 18.10.2021 the cash register and the filing office will be closed due to the use of leave by an employee of the Municipal Office.

OZNAM Slovak Telekom –; optical internet network connection

Slovak Telekom is modernizing the telecommunications network in our village Štefanová.

; days from 24.9.2021 when 25.09.2021 You will receive a form, in which you can express your consent to the establishment of an optical internet network connection to your house. In case, if you are not caught, The address form can be found in the mailbox. You can also download it under this notice.

For We present your information with answers to the most frequently asked questions of the inhabitants, With which we meet:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú ;paid by Slovak Telekom, a.s.
 ;  ;

 ;• Consent to the construction itself, how property owner, ;nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov ;on the building a network and optical subscriber boxes.
 ;

 ; • Súhlas Vás ;does not commit to any future ordering, or subscription to services.

if you are interested in free and non-binding connection construction, vyplňte priložený dokument a prineste ho na Obecný ; úrad ; or send the scanned by e-mail to address: ;

viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKOR ; DO 30.09.2021

IN in case of questions he is the contact person

Viktor Nogli /  ;0904034815 ;  ;V.Z. elkatel s.r.o., ; Slovak Telekom a.s.

notice

The municipal office in Štefanová announces to the citizens , that on 20.a 23.09.2021, the filing office and the cash desk will be closed due to the training of an employee of the municipal office.

Job offer. city

Účelové zariadenie K ;NR SR Častá Papiernička is looking for suitable candidate

 1. na pracovnú pozíciu údržbár  ;;onset since 1. September 2021 (entry agreement possible later) indicative functional salary as recognized by years of experience; and after a trial period of approx 950,- až  ;1050 €

The requirements and advantage is :  ;

;  ;vyučený v ;some practical field such as e.g.. aquarius, electrician, stolár a ;under.

; driver's license at least type "B" we prefer "C" a "D"

;  ;decree 508/2009 advantage (in case of invalidity of the decree, we will provide an update);
; chicken license advantage

Contact to CVs:

castapapiernicka@nrsr.sk

Food hours of Food at Katka.

Opening hours :

Monday to Friday from 6,00 ; do 12,00hod. from 13,30 throw. ; do 18,00 throw.
Saturday from 6,00 ; do 12,00hod.

SOBD 2021

Asistované sčítanie –; 03.05.2021 ; 13.06.2021 Dear citizens, in time from 03. May to 13. June 2021 an assisted census is in progress. It is intended for all residents, who could not or did not manage to count themselves electronically. please , to fulfill your legal obligation and add up at the contact point or ask for a mobile assistant by phone, who will come to your home and help you with the census.

The contact point is located in the Municipal Office building and you can visit it during the website hours.

Monday from 8,00 ; do 12,00hod. from 13 hod –; 16,00throw.
Wednesday from 8,00 ; do 12,00hod. from 13 hod –; 17,00throw.
Friday from 8,00 ; do 12,00hod.

The contact assistant is Mr.. Iveta Rácová mob.0911 971 411

The mobile assistant is p. Adriana Miklášová mob.0911 195 901

Protection of the vulnerable at the time of the assisted census

The Crime Prevention Department of the Office of the Minister of the Interior of the Slovak Republic, in cooperation with the Statistical Office of the Slovak Republic, provides basic information and recommendations on how not to become a victim or a victim of false census assistants.

Announcement - Covid screening testing 19 day 01.05.2021

 • We inform the citizens, that day 01.05.2021, on Saturday , the municipality will organize screening testing for OVID disease 19 antigen tests.
 • The collection point will be the Social House in the village of Štefanová.
 • Testing will take place from 08:00 throw. do 15 throw.
 • Lunch break and disinfection will be from 12 throw. until 1 p.m..
 • The last citizen tested will be 20 min. before the lunch break

Announce Covid Screening Testing 19

We inform the citizens, that during the weekend 24-25.04.2021 The municipal office will not test . Citizens, who need a weekly test can be tested in the surrounding villages of Budmerice, Častá and Doľany.
The next testing will be on Saturday 01.05.2021.

Economic Development and Social Development Plan of the Red Falcon Microregion- questionnaire for citizens

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsF-sQJgzkQtaZhQ7Ni88o73BvJoSJ4F8KbJxrltkuE13_Q/viewform?usp=sf_link


Dear citizens,
our village together with other neighboring villages associated in the Red Stone Microregion, pripravuje vypracovanie nového strategického dokumentu –; Economic Development and Social Development Plan, whose task is to plan the functioning and further development of the municipality and the territory of the micro-region.

It is also included questionnaire survey, in which the inhabitants of individual municipalities can express their opinion, experience or idea of ​​the further direction of its municipality and Microregion Red stone.

The questionnaire can be completed in printed form or electronically. The online form is available on the website of your municipality or on the website of the Červený Kameň Microregion www.mck.sk. You can throw the completed forms in the box at the Municipal Office in Štefanová.

Thank you for your willingness and cooperation.

OZNAM –; COVID-19 screening testing

 ; ; ; ; ; ; ; ;;N A M –; screening testing - Štefanová

 • We inform the citizens, that day 23.01.2021 on Saturday, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID –; 19 antigen tests.
 • The collection point will be the Social House in the village of Štefanová.
 • Testing will take place from 08:00 throw. do 20:00 throw.
 • Lunch break and disinfection will be from 12:00 throw. do 13:00 throw. The second break will be from 17:00 throw. do 17:30 throw..
 • Preference will be given to residents with permanent residence in the village Štefanová.
 • Exemptions from testing are available to young people until 15 years and seniors over 65 years.
 • Citizens do not have to take the test , who in the last 90 days have overcome COVID-19 and have been confirmed by a physician. Citizens with disabilities do not even need to be tested.

Rent operating food

Municipal Office announces Stefanova, that he is looking for a new tenant for the operation of food in Stefanova with onset immediately favorable lease terms.

Záujemci o ;nájom sa môžu informovať o ;bližších podmienkach  ;;starostu obce na ; t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  ;Stefanova.

NOTICE: Opening of the Municipal Office and office hours

Given the current situation regarding coronavirus (COVID-19) as part of preventive measures, will be at the Municipal Office in Štefanová from Friday 15. May 2020 all departments open to the public during normal business hours:

Monday: ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ; 13:00 – 16:00

Tuesday: ;  ;  ; ; nestránkový day

Wednesday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 – 17:00

Thursday: nestránkový day

Friday: 8:00-12:00

All hygiene measures must be observed when handling matters:
- wearing a veil on your face
– dezinfikovať si ruky ;disinfectant
at the entrance to the Municipal Office building.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;oustefanova@slovanet.sk

- for the delivery of applications and other correspondence, also the mailbox installed at the entrance to the Municipal Office.

NOTICE: Construction office

Given the current situation regarding coronavirus (COVID-19) as part of preventive measures, will be at the Municipal Office and the Building Office in Budmerice since Monday 11. mája ;2020 všetky oddelenia pre verejnosť ;otvorené ;v bežných úradných ;hours:

Monday: ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ; 13:00 – 15:30

Tuesday: ;  ;  ; ; nestránkový day

Wednesday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 – 17:00

Thursday: ;  ;  ; ; 8:00 – 12:00

Friday: ;  ;  ;  ; nestránkový day

Saturday: ;  ;  ; 7:00 – 12:00 ; always on the first Saturday of the month

All hygiene measures must be observed when handling matters:
- wearing a veil on your face
– dezinfikovať si ruky ;disinfectant
at the entrance to the Municipal Office building.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;https://www.budmerice.sk/kontakty.html

– ;pre doručenie žiadostí ;;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú ;pri ;vchode do Obecného a ;building office.

Acknowledgments and a call to the mayor.

The words of these days "rushkoniejehanba" and thanks to help we can protect ourselves.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Veľká vďaka patrí  ;especially Mrs Terézia Porkertovej, ktorá sa ponúkla a ;nezištne ; so far sewn ca. 200 masks. Vďaka jej pomoci ; sme ich mohli dať ; almost all our citizens village. First, they were handed out to the elderly, postupne mladším a ;aj deťom v ;rôznych veľkostiach spolu s ;letákom o ;základných informáciách o ;Coronavíruse. Material for veils was financed by the municipal authority.

 ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ;;also thanks to Budmerice, which provided us with approx. 150 pieces of veils, village Dubová approx. 50 pieces of veils.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; Thanks also to other citizens - Mrs. Feck, that offered a veil on Facebook, the teachers were sewn by the nursery school, niektorí občania mali rúška a ;they returned them to the municipal office for other citizens. If anyone else needed a veil, contact the local authority.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; The possibility of buying food, provision of medicines, three families used the mail service. As already announced, feel free to contact the mayor 0918 975 ;704, employees of the municipal office will secure the necessary things.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Starosta obce ; continue calls and asks ;all citizens, especially seniors, not to underestimate the situation and stay in their own homes and wore protective masks. Ochranné pomôcky ; používajte aj ; when opening collection containers for waste separation, ako aj ; on the cemetery while watering. Bus stops they are continuously disinfected by OU workers.

 ; ; ; ; Multifunkčné ihrisko a ;playgrounds are closed until further notice.

Viliam Tekula
village major

Call the mayor for seniors

Dear citizens,

given the current situation with regard to disease COVID19,

starosta obce ;calls and asks ;all citizens, especially seniors,

to underestimate the situation and stayed in their homes and to wear protective masks

seniors, who have no family members, or anyone, ;

Who would ensure their food purchases, drugstore or drugs, they can contact

the mayor on the phone. number: 0918 975 704.

Closing the building office in Budmerice

Vážení ; people, vzhľadom na aktuálnu situáciu v ;súvislosti s ;koronavírusom Obec Budmerice v ;As a precautionary measure by 12. brand 2020 zatvára pre verejnosť Obecný a ;Stavebný úrad v ;Budmerice.

Neodkladné záležitosti budete mať možnosť si vybaviť v ;Wed. 18. march during Office hours. Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a ;telefonickú komunikáciu a ;pre doručenie žiadosti a ;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a ;building office.

Precautionary measures to prevent the spread koronovírusu in Slovakia

Slovak Lines measures in connection with the spread of coronavirus

; ;International flights to Vienna, Budapest Hainburg are suspended until Thursday 26. brand 2020. Passengers with tickets purchased were contacted via e-mail about their resignation.
; ;Suburban lines Slovak Lines Regio ride from Tuesday 17. March according to Saturday's timetable ;(to Monday 16. March according to the holiday timetable.)
; Malacky public transport is suspended until Sunday 29. brand
; Senec public transport is suspended from Tuesday 17. March to appeal

Please passengers on commuter lines of compliance with safety measures:
; All aboard only through the back door
; Neobsadzujte first space 8 seats on the bus
; Tickets in advance you buy the mobile application IDS BK
; The buses passengers are required to wear protective masks or efficient alternatives.

we thank you, helping us protect your passengers and bus drivers.


Information for citizens- measures to reduce the administrative burden on the use of information systems in public administration

In accordance with Act No.. 221/2019 WITH. z., ; amending and supplementing Act No.. 177/2018 WITH. with. Certain Measures for Reducing Administrative Burdens use of information systems in public administration and on amendments to certain laws (law against bureaucracy). They are Public authorities ("the OVM") ; for its official activities required and authorized to receive and use the data recorded in the information systems of public administration and to take notes on them, and these data and statements to the extent necessary to provide each other free of charge.

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a ;informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a ;informatizáciu ; ("the ÚPVII") for this purpose, visual presentation in the form of poster ;listing all the certificates and statements, ktoré občania a ;entrepreneurs are not required to submit OVM.