VZN

PHSR

PROGRAMM DER wirtschaftliche und soziale Entwicklung

Jahr 2020

Jahr 2019

Jahr 2018

Jahr 2017

Jahr 2016


VZN č.2/2016 o držaní psov na území obce Štefanová 2016

Jahr 2015

VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016
VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016 ; Anhang. 1

Jahr 2014

Jahr 2012

VZN č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č.1/2012 o miestnej dani za psa

Jahr 2011

Jahr 2010

VZN č.2/2010 zásady poskytovania informácií

Jahr 2008