Výberové konanie na pozíciu –; Direktor der Grundschule Vinosady