Jagdverein Dubník Štefanová

Der Prozess der Jagdorganisation in der Slowakei Entwicklung

Die Jagd ist so alt wie die Menschheit. Vplyvom rastúcej civilizácie ľudstva sa menil i ;pohľad na voľne žijúcu zver a ;die Jagd. Auch in den Tagen des Römischen Reiches, Die römische Recht wurde für das Spiel „was jemand“ betrachtet( ganz gleich,). Nach diesem Gesetz können Tiere jagen je, aber wenn ein fremdes Land Eingabe erforderlich, um die Zustimmung des Eigentümers. Während der Herrschaft Karls des Großen, Dieser Herrscher eignet das ganze Land, das ist im Besitz von, wodurch eine königliche Bergbauregion. Na týchto mohol loviť zver iba panovník a ;seine Firma. Für Verletzung der Hoheitsrechte des Königs waren schwere Strafen. Zákony a ;nariadenia Karola Veľkého a ;seine Nachfolger genannt. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o ;verschiedene Tierarten, avšak nie je v ;nich zmienka o ;Zeit Schutz von Tieren.

Die Art der Jagd, ako výlučne zemepánskej a ;aristokratische Privilegien, dauerte bis zum Ende des Feudalismus. Ungarischen König Karl VI. vydal ;;Jahr 1729 dekrét o ;Jagd, ;ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých druhov zveri v ;čase rodenia mláďat a ;ihre Brut. Až podľa ;Dekret von Joseph II. ;Jahr 1786 sa prikazovalo mestám a ;Gemeinden, aby poľovné právo na svojich pozemkoch povinne prenajímali v ;Auktion.

Až takmer po ;50 Jahre sa začali prenajímatelia združovať do loveckých spolkov a ;Unternehmen. Der erste bekannte Jagdverband gründeten sie Karpathendeutschen, ;Jahr 1833 wurde KESMARKER Jagdverein genannt, hoci úprava poľovného práva v ;ehemaliges Ungarn, ;also das Gebiet der Slowakei war während der Herrschaft von Franz Joseph I.. Das Gesetz Artikel XX/1883 o ;Jagd hat gesetzliche Regelung der Jagd geschaffen und in unserem Gebiet. trotz Änderungen Persisted, ktoré sa po rozpade Rakúsko –; Uhorska a ;ich gebe. ČSR zostal na Slovensku v ;bis zum Ende der II gültige. svetovej vojny a ;;einige grundlegende Teile bis 1947. Po vzniku ČSR boli v ;Nach diesem Gesetz erteilt am Umsetzung auf Verordnungen 10. Dezember 1918 unter dem „Ermächtigungsgesetz“. Za najpozoruhodnejšie úpravy a ;Die Umsatzerlöse sind Erhaltungsstandards, ktoré schválilo Ministerstvo s ;Bevollmächtigter für die Slowakei auf der Grundlage von Vorschlägen des passionierten Jägers.

10. 12. 1920 ;sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Loveckých ochranných spolkov na Slovensku. ;

18. 12. ;1947 ;Es wurde zuerst einzelne Jagdgesetz auf dem gesamten Gebiet der Tschechoslowakei angenommen unter 225/1947 ;vstúpil v ;platnosť od ;1. 1. 1948.

 ;23. 2. 1962 ;Národné zhromaždenie prijalo Zákon o ;poľovníctve ;No.23 / 1962 Z.z. Týmto zákonom sa odpútalo právo poľovníctva od vlastníctva k ;pôde a ;Der Einfluss staatlicher Behörden auf das Jagdmanagement nahm zu, erhöht niedrigsten Anbaufläche Jagdrevier.

1. 9. 2009 ;in Kraft getreten, nachdem 47 rokoch nový Zákon o ;poľovníctve. ;Nein.. 247 ;;;zmene a ;Änderung einiger Gesetze. gemäß § 41 Einrichtung eines Jägers Slowakisches Kammer.

Poľovníctvo v ;Stefanova hat eine lange Tradition.Vývoj novodobého poľovníctva sa začal prijatím zákona o ;poľovníctve č.225 z ;Jahr 1947, die waren rechtmäßig für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt Jagd oder. došlo k ;oddeleniu práva poľovania od vlastníctva k ;pôde a ;začal sa vytvárať poľovný revír v ;Im Rahmen des Dorfes. Die Verabschiedung des Gesetzes Nr. 23 ;Jahr 1962 došlo k ;odňatiu práva poľovania vlastníkom pôdy a ;Jagdgründe wurden durch eine Entscheidung der staatlichen Behörden geschaffen. Zdokumentovať vývoj poľovníctva v ;obci Štefanová v ;novodobom Zeitraum, ale aj v ;tom predchádzajúcom detailnejšie ; ;Es ist eine Herausforderung für uns, und ich glaube,, že čoskoro doplníme zistené skutočnosti. ; ; ;

Po spoločenských zmenách v ;Jahr 1989 došlo postupne k ;zmenám aj v ;Jagd. Po prijatí zákona č.83 z ;Jahr 1993 sa poľovnícke organizácie stali občianskymi združeniami  ;;bolo vrátené právo poľovania k ;vlastníckym právam k ;Land. Táto zmena mala veľký vplyv ; ;na uzatváranie nových zmlúv o ;nájme poľovných revírov ;;zasiahla do života mnohých poľovníckych združení. ;

Na základe týchto spoločenských a ;vlastníckych ; ;zmien vzniká ; ;na Štefanovej ;„nové“ ; ;poľovné združenie už so súhlasom ; ;majiteľov poľovných pozemkov s ;Anbaufläche 600 ha. ;

Zakladajúcimi členmi Poľovného združenia Štefanová v ;Jahr 2000 waren :

Vorsitzende: Jozef Podhradský, ; ;Sekretärin: Viliam Tekula, ; ;Finanzmanager: Ľubomír Schwarz,

Spiel-Manager: Stanislav Macko a ;PZ kontolór : William Kyrinovič.

Po vykonaní rekonštrukčných prác budovy Starej školy v ;Stephens im Besitz der Gemeinde verwendet Jagdverband Stefanova zwei Zimmer. Tieto priestory sú využívané ; ;na účel ; ;Organisation von Hauptversammlungen des Vereins, sondern auch die kulturellen und sozialen Chancen, bzw. posedenia ; ;po spoločnej poľovačke na malú zver koncom roka. ;

Členovia Poľovného združenia Štefanová vybudovali v ;poľovnom revíri Štefanová viacero nových poľovníckych ;Ausrüstung, ; ;Racks, zásypcov, solísk a ;umelých ; ;vodných zdrojov za účelom skvalitnenia starostlivosti o ;zver. ; ;

Členovia Poľovného združenia Štefanová každoročne začínajú s ;prípravou krmiva na zimné prikrmovanie už v ;lete. Gehen Futter / Heu, Klee, Silage /,  ;Umsetzung der Kauf von Futtergetreide / Mai, obilniny/ a ;breiige Futtermittel / repa/. ;

Vplyvom klimatických zmien a ;malého počtu zrážok v ;Sommer PZ Mitglieder Wasserverteilung tragen, ;to prednostne v ;Teil des Bezirks, wo der Mangel an, bzw. in dem eine Wasserquelle ist nicht. Každoročne sa v ;rámci poľovného revíru Štefanová vysievajú poľovné políčka s ;Säen Mixe.

V chotári Štefanovej je poľovný revír prevažne s ;lovom malej zveri tj. ; ;zajac, Fasan, srnčej ; ; ;Spiel. ;poslednom období môžeme v ;PR Štefanová ; ;die Bewegung der Migration deer registrieren, ktorá vyhľadáva pokoj hlavne v ;poľnohospodársky neobrobenej ; ;časti viníc v ;Lage Dubnik. ;Jagd Tiere dieser Art kommt nur in Ausnahmefällen, ;Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörde, ;to v ;Ereignis, ak zver spôsobuje ; ;škody na poľnohospodárskych plodinách. ; ;Je krásne vidieť v ;unser Revier Hirsch, aber er macht uns Jäger zu einem gewissen Grad Falten auf der Stirn, ; ;weil Hirsch, ; ;;to hlavne ; ;;čase núdze ; ;vo veľkom konzumuje predkladané ; ;krmivo určené pre prikrmovanie ; ;Spiel, ktorú máme vedenú ako kmeňové ; ;Staaten, dh. zajac, bažant a ; ;srnčia Tier. Dieses Spiel ist Ablenkungen, obmedzovaná a ;vytláčaná zo svojich stanovíšť. ;

Es ist eine langjährige Gewohnheit, že v ;jarných mesiacoch členovia PZ Štefanová ; ;eine jährliche Abfallsammlung durchführen, nicht nur für die Jagd, ale aj na nepoľovných pozemkoch v ;Gemarkung Stefanova.

Taktiež sa členovia PZ Štefanová každoročne podieľajú ;die Organisation von kulturellen- spoločenskej akcie ; ;„Darf stavanie“, ; ;vykonávajú ;Auswahl, rezanie a ;dovoz „ mája“ z ;lesného porastu ; ; ;;varia ;pre zúčastnených ; ;poľovnícky guláš . ; ;

Členovia poľovného ; ;združenia Štefanová ; ;sa zodpovedne starajú o ;poľovnú zver ; ;in Jagdgebiet, aby sa zachoval kvalitný genofond zveri aj pre ďalšie generácie. ;Auswirkungen des Klimawandels, ;využívania nadrozmernej ; ;Landtechnik, Aussaat von großen Flächen Monokulturen, Mangel an Wasserressourcen, ale ; ;aj následkom ďalších faktorov ; ;unsere Bemühungen sind nicht immer durch eine Erhöhung der Anzahl der Stammaktien wider, ;vor allem kleines Spiel. ;Jagdrecht umfasst auch das Jagen, ale v ;prvom rade je to starostlivosť a ;ochrana zveri a ;;tomto duchu aj členovia PZ Štefanová pristupujú k ;svojim povinnostiam o ;es, že každý z ;nás je aj srdcom zviazaný s ;Umwelt, ;wer führt sein „Hobby“.

Mit freundlichen Grüßen, Lova Zdar, Mitglieder des PZ Štefanová – Vorsitzender: Marian Radoský, Spiel-Manager: Viliam Tekula, Sekretärin: Mgr. Igor Schwarz, Finanzmanager: Ľubomír Schwarz, Hunde- und Schießoffizier: Peter Ochaba, Regler: Adriana Miklášová und Mitglieder Jozef Podhradský, Štefan Lavečka und Tomáš Nitschneider.

Wenn sie mit den Tieren ist die Verantwortung des Fahrers, jederzeit anrufen und Jäger konfrontiert, daher bitte, Rufen Sie die oben genannte Anzahl von Mitgliedern der Jagdverbände Stefanova:

Marian Radoský +421 905 471 895

Viliam Tekula +421 903 662 523