Oznámenie o uložení poštovej zásielky –; Tomáš Lipták