öffentliche Bekanntmachung : Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav ”; HD-Štefanová”;.

SCAN0824