Oznámenie o voľbe na funkciu –; Der Hauptkontrolleur der Gemeinde Viničné