Oznámenie o uložení poštovej zásielky –; Mária Liptáková