Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti treba podať do 31.januára. Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2021 kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť.