Autor: obec

Ponuka služby- nákup až domov

 

 V zmysle ďalších opatrení vlády SR súvisiacich
s bojom proti koronavírusu firma Frikas ponúka potrebné služby
najmä pre seniorov – nákupy až domov.

Navštívte  www.frikas.sk

alebo zavolajte  +421 905 886 950

Výzva starostu pre seniorov

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19,

starosta obce vyzýva a prosí všetkých občanov, najmä seniorov,

aby nepodceňovali situáciu a zdržiavali sa vo svojich domovoch a nosili ochranné rúška
 

Seniori, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov, ani nikoho, 

kto by im zabezpečil nákup potravín, drogérie či liekov, môžu sa obrátiť

na starostu obce na tel. čísle:  0918 975 704.

Zatvorenie stavebného úradu v Budmericiach

Vážení  občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom Obec Budmerice v rámci preventívnych opatrení od 12. marca 2020 zatvára pre verejnosť Obecný a Stavebný úrad v Budmericiach.

Neodkladné záležitosti budete mať možnosť si vybaviť v stredu 18. marca počas stránkových hodín. Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu a pre doručenie žiadosti a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a Stavebného úradu.

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy

Z dôvodu uzavretia prevádzky ZŠ s MŠ Budmerice a Školskej jedálne Budmerice.
Bude prerušená prevádzka
od 10. 3. – 16. 3. 2020.
Posledný deň vyučovania: pondelok 9. 3. 2020
Začiatok vyučovania: utorok 17. 3. 2020