Autor: obec

Voľné pracovné miesto-pozícia OPATROVATEĽKA s nástupom ihneď

Obec Budmerice príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku/pracovníka na pozíciu OPATROVATEĽKA s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady:

  • opatrovateľský kurz v rozsahu 150 hodín,
  • Musí byť spôsobilý na výkon posudzovanej práce a vykonávať prácu v nepretržitej dochádzke (denné a nočné smeny),
  • Od uchádzača sa taktiež očakáva dobrý  vzťah k seniorom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť a bezúhonnosť.

Prax v odbore vítaná.

Nástupný plat : 650,00 € + odmeny, príplatky za nočné služby, príplatky za soboty, nedele a sviatky.

 

Miesto výkonu práce je Centrum sociálnych služieb Budmerice.

 

Bližšie informácie podá uchádzačom vedúca Centra sociálnych služieb Budmerice na tel. č.: 0917 147 312 alebo 033/644 80 88.

Svoj životopis môžete zaslať na adresu Obecného úradu Budmerice alebo odovzdať priamo v podateľni.

 

Ďakujem,

 

S pozdravom

 

Bc. Štefánia Rampachová
sociálna pracovníčka / vedúca Centra sociálnych služieb Budmerice
900 86 Budmerice, č. 43
——————————————————–
tel. č. 033/644 80 88, 0917 147 312
e-mail: css@budmerice.sk

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov- INFORMáCIA

info letak mach insa novy

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a

zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

 

Ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

Dobrý deň p. starosta,

 

S potešením Vám oznamujem, že patríte medzi prvých ocenených. Získali ste ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA za zverejnenie informácií o plate.

Toto ocenenie si môžete umiestniť na Vašej webstránke prípadne aj na Facebook stránke obce, kde bude ľuďom signalizovať Vašu transparentnosť a otvorenosť. Ide o prestížne ocenenie, nakoľko tento nápad prišiel od samotných návštevníkov stránky, ktorí chceli, aby sme takto označili mestá a obce, ktoré sú otvorené prístupu k informáciám a radi by aj na obecných stránkach našli tento symbol.

https://platstarostu.sk/

Zistenie dostupnosti „Internetu na doma“ v Štefanovej

Vážení občania. Spoločnost O2 Slovakia,  by sme Vám rada oznámila, že sme pre obec pripravili na svojom webe samostatnú podstránku ohľadom dostupnosti Internetu.

Jedná sa o interaktívnu mapu, ktorá uľahčuje všetkým záujemcom zistenie dostupnosti „Internetu na doma“ v Štefanovej.

Návštevníci,  sa tak môžu jednoducho prekliknúť na web O2 Slovakia a zistiť/prečítať si ďalšie informácie, ohľadom dostupnosti Internetu v Štefanovej (namiesto toho, aby sa ku stránkam museli „pregoogliť“).

https://www.o2.sk/internet/internet-na-doma?miesto=stefanova