Aktualizované Oznam – skríningové testovanie Covid-19 dňa 30.01.2021

O Z N A M – skríningové testovanie – Štefanová

  • Oznamujeme občanom, že dňa 30.01.2021 v sobotu, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 antigénovými testami.
  • Odberným miestom bude Spoločenský dom v obci Štefanová.
  • Testovanie sa uskutoční od 08:00 hod. do 18:00 hod.
  • Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12:00 hod. do 13:00 hod.
  • Uprednostnení budú obyvatelia s trvalým pobytom v obci Štefanová.
  • Výnimku z testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
  • Testu sa nemusia podrobiť občania , ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 a majú od lekára potvrdenie. Testovať sa nemusia ani zdravotne ťažko postihnutí občania