News

SLOVAK LINES, SpA CP-Change from 1.7.2019

Given the fact, že v ;cestovných poriadkoch k ;nationwide changes 2018/2019 was incorporated in holiday mode

Please find attached the updated timetable from 1.7.19, which it is incorporated travel on even during school holidays.

Press Release district police corps directorates in Pezinok

Press Release PR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v ;connection with change at the junction of Pezinku

;súvislosti s ;shutdown of traffic lights (CSS) the junction Holubyho, Jesenského a ;Moyzesova v ;Pezinok, which will last a long time, Police calls on all participants traffic, aby boli v ;tomto mieste obzvlášť opatrní a ;dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a ;vertical traffic signs. Vzhľadom k ;frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ;ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ;ranných a ;Afternoon hours.

;prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3 ; ods. 2 point. c) ; Act No.. 8 / 2009 WITH. with. ;road traffic, ;under which the road user is obliged to obey instructions, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s ;výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a ;smoothness of traffic and endure his power authorized.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a ;zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v ;given section for the duration of this change.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v ;our common interest.