Nachrichten

SLOWAKISCHES LINES, SpA CP-Wechsel aus 1.7.2019

In Anbetracht der Tatsache,, že v ;cestovných poriadkoch k ;bundesweite Änderungen 2018/2019 wurde im Ferienbetrieb aufgenommen

Im Anhang finden Sie den aktualisierten Zeitplan aus 1.7.19, die sie reisen auf selbst während der Schulferien aufgenommen.

Pressemitteilung Kreispolizeikorps Direktionen in Pezinok

Pressemitteilung PR

-------------------------------------------------- ----------------------

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v ;Verbindung mit ändern an der Kreuzung von Pezinku

;súvislosti s ;Abschaltung der Ampel (CSS) die Kreuzung Holubyho, Jesenského a ;Moyzesova v ;Pezinok, das wird eine lange Zeit dauern, Die Polizei fordert alle Teilnehmer Verkehr, aby boli v ;tomto mieste obzvlášť opatrní a ;dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a ;vertikale Verkehrszeichen. Vzhľadom k ;frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ;ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ;ranných a ;Nachmittagsstunden.

;prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3 ; ods. 2 Punkt. c) ; Gesetz Nr. 8 / 2009 mit. von. ;Straßenverkehr, ;unter denen der Verkehrsteilnehmer ist verpflichtet, Anweisungen zu befolgen, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s ;výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a ;Leichtigkeit des Verkehrs und ertragen, seine Macht autorisiert.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a ;zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v ;gegebener Abschnitt für die Dauer dieser Änderung.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v ;unsere gemeinsames Interesse.